වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධනට කොරෝනා රෝගය වැළඳුනේ රාගම රෝගියාගෙන් හෝ පයිලට්ගෙන් නොවේ

Friday, March 27, 2020 0 Comments

ට කොරෝනා රෝගය වැළඳුනේ රාගම රෝගියාගෙන් හෝ පයිලට්ගෙන් නොවේ – වෛද්‍ය ප්‍රියංකර ජයවර්ධන කියූ බව ඔබ දැන සිටියාද? මේ දිනවල කොරෝනා වෛරසය හා ආශ්‍රිත විවිධ පුවත් අතර සත්‍ය විකෘති කළ හා අර්ධ වශයෙන් සත්‍ය දැක්වෙන වාර්තා පළවේ. මේවා පිළිබද
  Read More>>