සංචාරක රියදුරුට කොරෝනා වැළඳීමෙන් පසු බේරුවල පන්නිල ගම අගුළු දමයි

Monday, March 30, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය පැතිරයාම වලක්වා ගැනීම සඳහා බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාසයට අයත් බේරුවල පන්නිල ග්‍රාමය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමීමට පොලීසිය සහ සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කර තිබේ.

  Read More>>