අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල අද හෙට එන කතා බොරු එන්නෙ මේ මස අගදී

Sunday, March 15, 2020 0 Comments

2019 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ මස අවසානයේ නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

  Read More>>