ලූණු හිගයක් ගැන සිතා අනවශ්‍ය මිලට ගැනීම් වලට නොයන්නැයි ඉල්ලීමක්

Friday, March 27, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරස රෝග තත්වය හේතුවෙන් ඊට මුහුණදීම සදහා පරිභෝගිකයන් විසින් අනවශ්‍ය ප‍්‍රමාණ වලින් වෙළදපොලෙන් ලූණු මිලදී ගැනීමක් සිදුවන බවට
  Read More>>