කොරෝනාවෙන් මියගිය මාරවිල ධර්මසිරිට අවසන් බුහුමන්

Monday, March 30, 2020 0 Comments

කොරෝනා රෝගය නිසා ලංකාවේදී මියගිය පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා බවට පත්වූයේ මාරවිල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 60 හැවිරිදි ධර්මසිරි ප්‍රනාන්දු මහතාය සංචාරක මගපෙන්වන වෘත්තියෙහි නිරතවූ ඔහුට ජර්මානු සංචාරක කන්ඩායමක් සමග
  Read More>>