නිරෝධායනයට පිටුපාන්නන් වරෙන්තු නැතිව අත්අඩංගුවට

Monday, March 16, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය ශ්‍රී ලංකාවේ පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා රෝග නිරෝධායන රෙගුලාසිවලට පටහැනිව කටයුතු කරන ඕනෑම තැනැත්තකු පොලිස් වරෙන්තු නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගැනීමට ඊයේ (15) සිට
  Read More>>