ජැක් මා ලංකාවට එවූ සර්ජිකල් මාස්ක් ලක්ෂය ගොඩබායි

Monday, March 30, 2020 0 Comments

චීනයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා වන අලි බබා අලි එක්ස්ප්‍රස් අන්තර්ජාල වෙළෙදපල හිමි ජැක් මා ලංකාව ඇතුළු ආසියානු රටවල් 10 කට කොරෝනා වෙනුවෙන් සිදුකරන
  Read More>>