ගෙදර සිටින කාලයේදී ගෙවතු වගාවට යොමුවන්නැයි අගමැතිගෙන් ඉල්ලීමක්

Saturday, March 28, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ නිවසේ ගත කරන කාලය තුළ ඉදිරි ආහාර අර්බුදයට මුහුණ දීම වෙනුවෙන් ගෙවතු වගාවට යොමුවන්නැයි අග‍්‍රාමත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.
  Read More>>