අඩු කළ සැමන් සහ පරිප්පු ගන්න කට්ටිය පෝලිමේ

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

කොවිඩ් 19 වෛරසය පැතිර යාමේ අවධානමත් සමග ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් (17)
දින රාත්‍රියේ සිට සැමන් සහ පරිප්පු මිල අඩු කිරිමෙන් පසු වතුකරයේ ජනතාව සහන මිලට එම භාණ්ඩ
ලබා ගැනිම සදහා අද (18) දින උදෑසන සිට සතොස ශාඛාව වෙත පැමිණෙන අයුරු  කැමරාවේ
සටහන් විය.

  Read More>>