ඇඳිරි නීතිය පැනවීමෙන් පසු යුදහමුදාපතිවරයා කරන විශේෂ ප්‍රකාශය

Friday, March 20, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය මැඩලීමේ පියවරක් ලෙස රජය මගින් දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පැනවීමෙන් පසුව යුද හමුදාපති ලුගිනන් ජනරාල් ෂවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ජනතාව වෙනුවෙන් විශේෂ
  Read More>>