සමස්ත රෝගීන් 85435 ඇමරිකාව චීනය අභිබවා යයි

Friday, March 27, 2020 0 Comments

කොරෝනා ආසාදනය ඇතිවූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News