අසාධ්‍ය 5 වැනියකුත් දැඩි සත්කාර ඒ්කකයට ඇතුළු කෙරේ

Friday, March 27, 2020 0 Comments

කොරෝනා ‌රෝග තත්වය නිසා අසාධ්‍ය තත්වයේ පසුවන සිව්වැනියෙකු අංගොඩ අයිඩීඑච් දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුළු කළ පුවත ඊයේ වාර්තුවූ අතර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News