රුපියල වැටුණ හැටි ඇහුවම මහින්ද අසරණ වෙලා (වීඩියෝ)

Wednesday, September 26, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News