හිමිවරුන් පාර්ලිමේන්තු නොයවන තීරණෙන් පසු රතන හිමි මහින්දටත් නාමල්ටත් බැණවදී (VIDEO)

Friday, March 13, 2020 0 Comments

සුගියදා භික්ෂූන්ට පොහොට්ටුවෙන් නාමයෝජනා නොදීමේ තීරණයෙන් පසු මෙවර මැතිවරණය මගින් පාර්ලිමේන්තුවට යාමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිට පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමිගේ බලාපොරොත්තු බිද වැටී ඇති සෙයක් ඊයේ පැවැත්වූ කතාවකින් හෙළි විය.
අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙවර ඡන්දයට ඉදිරිපත් නොවිය යුතු බවත්
  Read More>>