කොරෝනා PCR පරීක්ෂණය රජයෙන් දවසකට කළ හැක්කේ 80 කට පමණයි

Friday, March 13, 2020 0 Comments

සුගියදා කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බවට හඳුනාගත් පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා එලෙස හදුනාගත්තේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අයත් නොවන ආයතනයකදී වීම සුවිශේෂ කාරණාවක් බවත්  ඉදිරි කොරෝනා ආසාදිතයින් හදුනාගැනීම සම්බන්ධ අවදානම් තත්වයක් පවතින බවත් සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් පර්ෂදයේ සභාපති රවී කුමදේශ් මහතා කියයි.
කොරෝනා වෛරසය හදුනා ගැනීම සදහා දැනට භාවිතාවන ක්‍රමය වන්නේ "කොරෝනා PCR" පරීක්ෂාවයි. එම කාර්‍ය සදහා දැනට පහසුකම් සපයා ඇත්තේ
  Read More>>