ජ්‍යෙෂ්ඨ නරුමයන්ගේ නොහොබිනා වැඩකින් මගේ පුතා දැන් ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක

Thursday, March 12, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News