කොහුවල ප්‍රදේශයේ උසස් පෙළ සිසුන්ට කුඩු බෙදන ජාවාරමක්

Sunday, March 08, 2020 0 Comments

කොහුවල ප්‍රදේශයේ උසස් පෙළ සිසුන් ඉලක්ක කරගෙන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නිරත පුද්ගලයකු මත්කුඩු පැකට් තොගයක් සමඟ බස්නාහිර පළාත් පාසල් ආශ්‍රිත මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් ඒකකය මඟින් 4 වනදා  පස්වරුවේ අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.
  Read More>>