මහසොහොන් බලකායේ අමිත් වීරසිංහ මහනුවරින් මහමැතිවරණයට

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

2020 අප්‍රේල් 25 පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණයට තරඟ කිරීම සඳහා මාර්තු 13 සිකුරාදා වන විට පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 4 ක් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 5 ක් නාම යෝජනා බාර දී තිබෙන බව මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කරයි.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News