පුවත්පත් ලිපියකට ලැබු ආධාර මුදල් අතුරුදන් මෘදුකාංග හරහා බැංකු මුදල් වංචා කරන ජාවාරමක් ගැන සැකයක්

Thursday, March 05, 2020 0 Comments

බැංකු ගිණුම්වල තිබෙන මුදල් ඇප් එකක් (මෘදුකාංග) හරහා වංචා කරන මහා ජාවාරමක් පිළිබඳව
මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ බැංකුවක් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.
නාඋල, නාලන්ද, මීගොල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි අසංක සඳරුවන් නමැති ගිණුම් හිමියකුගේ ගිණුම් අංකයකින්
මෙලෙස කිසිවකු විසින් මුදල් ලබාගෙන ඇතැයි ද
  Read More>>