"කිසිම භාණ්ඩ හිඟයක් නෑ අවශ්‍ය තරම් තොග තිබෙනවා" - පාරිභෝගික ලේකම්

Sunday, March 15, 2020 0 Comments

කිසිඳු ආකාරයක භාණ්ඩ හිඟයක් නොමැති බවත් එළැඹෙන උත්සව සමයට කල්තියා අත්‍යාවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ රැස්කර ඇති බවත් අභ්‍යන්තර වෙළඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා පාරිභෝගික සුබ සාධක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජී.කේ.එස්.එල්. රාජදාස මහතා පවසයි.

  Read More>>