යාපනයේ ඡන්ද සටන වර්ගවාදයෙන් ඇරඹෙයි

Saturday, March 07, 2020 0 Comments

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට පසුදින සිට යාපනයේ ප්‍රදේශ රැසක  වර්ගවාදය ඉස්මතු වන ආකාරයේ පොස්ටර් ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව කැෆේ සංවිධානය පවසයි.  යාපනය, චාවකච්චේරි,
  Read More>>