නිරෝධායනයට ගෙන ගිය පිරිසක් අතරමගදී බසයේ රියදුරාගේ බෙල්ල මිරිකා පැන යන්න හදලා

Thursday, March 12, 2020 0 Comments

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කරන ලද පුද්ගලයන් බස්රථයකින් ඒ කරා ගෙන යද්දී බස්රථයේ රියඳුරාගේ බෙල්ල මිරිකා තර්ජනය කර ඇති බවත් යුද හමුදාවට ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය.
  Read More>>