දැන් චීනුන් හුගක් රට ගිහින් - මහා ව්‍යාපෘති නැවතිලා

Friday, March 06, 2020 0 Comments

මෙරට සේවය කළ චීන ජාතික කම්කරුවන් විශාල පිරිසක් චීනයට ගොස් නැවත මෙරටට නොපැමිණීම නිසා මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති රැසක කටයුතු අඩපණ වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. ශ්‍රී ලංකා මහ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News