විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරිනී පවුලේ අයෙකුට කොරෝනා හැදී 'ස්වයං නිරෝධායනය' කරලා

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

අද සන්ධ්‍යා කාලයේ විදේශ අමාත්‍යංශය මාධ්‍ය වෙත කළ දැනුම් දීම අනුව විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරිනියකගේ පවුලේ සාමාජිකයෙකුට COVID -19 රෝගය වැලඳී ඇති බව වාර්තා කර තිබේ. ඒ බව දැනගත් අමාත්‍යාංශය, අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගෙන
  Read More>>