ඉන්දියාවට එන්න වීසාදීම අත්හිටුවයි

Friday, March 13, 2020 0 Comments


කොරෝනා වයිරසයේ ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමේ අරමුණින් අප්‍රේල් 15 වැනි දක්වා සංචාරක වීසා ලබාදීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන වන බව ඉන්දියාව ඊයේ (12) නිවේදනය කළේය. වයිරසයෙන් වැඩිම බලපෑමක් සිදුව
  Read More>>