කොළඹ -කතරගම මාර්ගය තංගල්ලෙන් වසා දමයි

Monday, March 02, 2020 0 Comments

තංගල්ල පල්ලිකුඩාව ප්‍රදේශයේ පාලමක ඉදිකිරීම්  සිදුකරන අතරතුරදී මාර්ගයේ කොටසක් කැඩී යාම හේතුවෙන් කොළඹ-කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගය පෙරේදා රාත්‍රියේ සිට තාවකාලිකව තංගල්ලෙන් වසා දැමීමට  පියවර ගත් බව තංගල්ල මූලස්ථාන පොලිසිය කියයි.  කොළඹ-කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ තංගල්ල
  Read More>>