මුහුණු පොතේ දැන්වීම් දමා සැප කාර් ජාවාරම් කළ අයෙක් කිරුළපනදී අත්අඩංගුවට

Monday, March 02, 2020 0 Comments

මුහුණු පොත හරහා දැන්වීම් පළකොට කුලී පදනම මත ලබා ගන්නා අති සුඛෝපභෝගීි
වාහන උකස් කිරීමෙන් හා විකිණීමෙන් මුදල් ඉපැයීමට පුරුදුව සිටි පුද්ගලයකු ඊයේ (01දා) අත්අඩංගුවට
ගත් බව කිරුළපන පොලිසිය පවසයි.
  Read More>>