කොරෝනා නිසා මෙවර මැතිවරණ රැස්වීම් ගම්වල සුළුවෙන් කිරීමට සීමා වෙයි

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

කෝවිඩ් – 19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම නිසා මහ මැතිවරණයේදී ප්‍රධාන දේශපාලන රැස්වීම් නොපැවැත්වීමට දේශපාලන පක්ෂ තීරණය කර ඇත.

  Read More>>