සමාජ මාධ්‍ය වල කොරෝනා බොරු ආරංචි පතුරුවන්නන්ට පොලිසියෙන් දඩුවම්

Thursday, March 12, 2020 0 Commentsසමාජ මාධ්‍ය වල කොරෝනා බොරු ආරංචි පතුරුවන්නන්ට පොලිසියෙන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News