මත්තෙගොඩ රණසිංහ සිටි මහනුවර රෝයල් කැන්ඩියන් හෝටලයේ සේවකයෙකුට කොරෝනා සැකයක්

Friday, March 13, 2020 0 Comments

පෙරේදා ලංකාවෙන් වාර්තාවූ පළමු කොරෝනා රෝගියා වූ මත්තෙගොඩ පදිංචි ජයන්ත රණසිංහ මහතා රෝගය ගැන දැනගන්නට ප්‍රථම  සංචාරක මාර්ගෝපදේශය සිදු කරමින් සිටියදී ගමන් කළ මහනුවර රෝයල්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News