ඉතාලිය, ඉරානය සහ දකුණු කොරියාවේ සිට ලංකාවට එන ගුවන් යානා නතරකරයි

Friday, March 13, 2020 0 Comments

ඉතාලිය, ඉරානය සහ දකුණු කොරියාවේ සිට මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් මගීන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News