මීගමුවේ හෝටලයක් තුළ දී සේවකයෙක් ඝාතනය වෙයි

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments


මීගමුව පොලිස් වසමේ පෙරියමුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි හෝටලයකට පැමිණි පිරිසක් අතර. ඇති වු ගැටුමක් හේතුවෙන් පුද්ගලයෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.

  Read More>>