වෙද පප්පාට හඩ කැවූ උලප⁣නේ ගුණසේකර සමුගනී

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments

ප්‍රවීණ ගුවන් විදුලි නාට්‍ය ශිල්පී, රූපවාහිනී හඬකැවීම් ශිල්පී, උලප⁣නේ ගුණසේකර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වූයේය.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News