ටියුෂන් පන්තිත් දෙසතියක් නෑ

Friday, March 13, 2020 0 Comments


රජයේ තීරණය අනුව කටයුතු කරමින් අද (13) සිට මෙම මස 27 වැනිදා දක්වා සති දෙකක කාලයක් පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති ද නොපැවැත්වීමට තීරණය කළ බව සමස්ත ලංකා වෘත්තීය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News