ජ'පුර සරසවි ටයර් ප්‍රහාරය : මේක ඒ සහෝදරයගෙ නොසැලකිල්ල නිසා වුණ අනතුරක්

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පිඨයේ නවක සිසු පසිඳු හිරුෂාන් තරුණයාගේ හිසට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News