රනිල් අකිල අද දින එජාප තනතුරු වලින් ඉවත් වන බවට ආරංචි

Wednesday, March 04, 2020 0 Comments

දීර්ඝ කාලයක් එජාපයට නායකත්වය සැපයූ රනිල් වික්‍රමසිංහ සිය නායක තනතුර අද දින අත්හැරීමට නියමිත බවත් එය කරු ජයසූරිය වෙත පවරන්නට නියමිත බවත්  උදෑසන දේශපාලන ආරංචි පැතිර ගියේය.මහ ලේකම් ධූරයෙන් අකිල විරාජ් ඉවත්වන බවද ඒ සමග කියැවිණි.
ඒ අනුව එජාපයේ පවතින නායකත්වය සම්බන්ධ අර්බුදය රනිල් හා අකිල සිය තනතුරු වලින් අද දින ඉවත්වීමෙන් පසු
  Read More>>