ජපන් වාහන ගණන් උස්සයි

Friday, March 13, 2020 0 Comments

රුපියලට සාපේක්ෂව ජපන් යෙන් එකේ අගය ඉහළ යාම හේතුවෙන් ජපන් මෝටර් රථ මිල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරන බව ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති රන්ජන් පිරිස් මහතා
  Read More>>