🔥 ලංකාවේ කොරෝනා වැළඳුන දෙවැනියා තහවුරුයි මත්තෙගොඩ රණසිංහ සමග නැවතී සිටි අයෙක්

Thursday, March 12, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරසය වැළදී දැනට IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයා සමග නවාතැන් ගෙන සිටි තවත් පුද්ගලයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වි ඇති බවට
  Read More>>