රවීගේ රිට් පෙත්සම සලකා බලනතුරු අත්අඩංගුවට ගැනීම දවසකට කල්යයි

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments

තමන්ව අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස ද දන්වමින් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නිකුත් කර තිබෙන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News