තෙල් මිල හෙට බස්සයි?

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments

ඉන්ධන මිල හෙට (11) රාත්‍රියේදී අඩු කිරීමට බොහෝදුරට ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාලිංග සඳහන් කරයි. මේ අනුව පෙට්‍රල්, ඩීසල් සහ භූමිතෙල් අඩුවන මිල ගණන් විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා
  Read More>>