කොරෝනා ආසාදිත මත්තෙගොඩ රණසිංහ මහතා ආගිය තැන්

Thursday, March 12, 2020 0 Comments


මේ වනවිට අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යාතනයේ ප්‍රතිකාර ලබන මෙරටදී හඳුනාගත් පළමු කොරෝනා ආසාදිත ශ්‍රී ලාංකිකයා  මත්තෙගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි දෙදරු පියෙකු වන ජයන්ත රණසිංහ බවත් ඔහු සීගිරිය, පොළොන්නරුව සහ මහනුවර හෝටල් කිහිපයක පසුගිය දිනවල විදේශිකයින් සමග සංචාරය කළ බවත් ඔහුගේ ආසන්න සංචාරය නොව ඊට පෙර සංචාරයේ
  Read More>>