චීන්නු කොරෝනා හැර යද්දී ඉතාලිය වැළඳ ගනී

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments

පසුගිය කාලය පුරා චීනයේ වුහාන් ආශ්‍රිතව පැතිර ගිය වසංගතයක් බවට පත්වූ කොරෝනා මේ වනවිට චීනයෙන් පිටත ශිඝ්‍ර ව්‍යාප්තියක් අරඹා තිබේ.
බදාදා උදෑසන චීනයෙන් වාර්තා වූ නවතම ආසාදන වලින් 40% ක්ම චීනයට ආ විදේශයන් ගෙන් වාර්තා වූ අතර  එය 79 ක් දක්වා
  Read More>>