ජාතික යොවුන් සේනාංකයේ මහනුවර නායකත්ව කුසලතා පුහුණු වැඩසටහන ඇරඹේ

Saturday, March 07, 2020 0 Comments


අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මඟින් ක‍්‍රියාවට නංවනු ලබන දහතුන් වසරක අඛණ්ඩ සිසු අධ්‍යාපන වැඩසටහනට සමගාමීව පාසල් සිසු දරු දැරියන්ගේ පෞරුෂ සංවර්ධනය සහ නායකත්ව අභිවර්ධනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News