නිරෝධායනයට සංචාරක බස් දෙන්න හිමිකරුවෝ පස්ස ගහති

Friday, March 13, 2020 0 Comments

කෝරෝන වෛරසය පැතිර යමින් තිබෙන රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන පිරිස් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලට රැගෙන යාම සඳහා සංචාරක බර ලබාදීම අනතුරුදායක යැයී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක බස්රථ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News