අධි සුඛෝපභෝගී යාත්‍රාවලින් පැමිණෙන කිසිඳු සංචාරකයෙකු මෙරටට ඇතුළත් කර නොගැනීමට තීරණයක්.

Wednesday, March 04, 2020 0 Comments

අධිසුඛෝපභෝගී යාත්‍රාවලින් පැමිණෙන කිසිඳු සංචාරකයෙකු මෙරටට ඇතුළත් කර නොගැනීමට තීරණය කර තිබෙන බවත්, එහෙත් යාත්‍රාවලට අවශ්‍ය පහසුකම් වරාය තුළින් ලබාගත හැකි බවත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.
  Read More>>