ජ්‍යෙෂ්ඨ නරුමයන්ගේ නොහොබිනා වැඩකින් මගේ පුතා දැන් ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක - පසිඳුගේ පියා

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments

“පුතා උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වෙන අතර දී මගේ බිරිය අවසන් ගමන් ගියා. පුතා විභාගයට ගියේ අම්මාගේ හත් දොහේ දානයත් දීලා. නොමනා අන්දමින් හැසිරුණු ජ්‍යෙෂ්ඨයන් යැයි කියා ගන්නා නරුමයින් පිරිසකගේ නොහොබිනා ක්‍රියාවක් නිසා අද ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක යෙදෙනවා' තම පුතුගේ දිවි බේරා ගැනීමට ඉක්මන් පියවරක් ගන්නා ලෙසත්
  Read More>>