එළවළු මිල දිනපතා මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කිරීමට වැඩපිළිවෙලක්

Friday, March 06, 2020 0 Comments


ව්‍යාපාරිකයන් විසින් කෘත්‍රිම ලෙස එළවළු මිල ඉහළ දැමීම පාලනය කිරීම සඳහා ජාතික මාධ්‍ය ඔස්සේ එළවළු මිල දර්ශකයක් දිනපතා ප්‍රචාරය කරවීමට මේ මස සිට කටයුතු කරන බවට සම කැබිනට් ප්‍රකාශක, අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News