අගමැති මහින්ද නැවත කුරුණෑගලින් තරග කරන්න අත්සන් තබයි

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments

එළැඹෙන මහ මැතිවරණය සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මෙවරද කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් තරග වැදීමට නියමිතව තිබේ.

  Read More>>