ගම්පහින් ඉල්ලීම ගැටලුවක්වූ පසු උවිඳු විජේවීර රට හැර ගිහින්

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments

රෝහණ විජේවීර මහතාගේ පුත් උවිඳු විජේවීර මහතා පොහොට්ටුවෙන් මහ මැතිවරණයට තරඟ කිරීම සඳහා එම පක්ෂයේ බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා පැවැති බවත්, එහිදී ඔහුට අපේක්ෂකත්වය ලබාදීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයක් ලබාදීමේ ගැටලුවක් මතුවී ඇතැයි වාර්තා වේ.

  Read More>>