අධිවේගී මාර්ගයේ බස් පිට පිට ගිනිගැනීමට හේතුව රියදුරන් සර්කිට් වෙනස් කරලා

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

ඊයේ දින (13) පෙරවරුවේ  දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ බස් රථයක් ගිනි ගැනීම සම්බන්ධව හා මින් පෙරත් මෙවැනිම ආකාරයෙන් අධි සුඛෝපභෝගී බස් රථයක් ගිනි ගැනීම සම්බන්ධවඅමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා
  Read More>>